ДГ Гьончо Белев

Детска градина в град Ихтиман

ДГ" Г.Белев" е разположена в слънчева двуетажна сграда в трети квартал на град Ихтиман. Тя е място за забавления с много играчки и закачки, с различни кътове за вашите деца. 

Детската градина е оборудвана с всичко необходимо, за да се осигури ред, уют и безопасност - подходяща среда за малките палавници. Детската градина работи целогодишно с квалифициран педагогически, медицински и помощен персонал за ваше улеснение и спокойствие. 

Съобразявайки се с особеностите и възможностите на всяко дете, отнасяйки се с уважение към личността му, педагозите способстват за повишаване на неговото самочувствие и удовлетвореност от собствената си изява и от социалните контакти. 

В детската градина се развива  умението на децата да живеят заедно, с обич към хората.

 

ЩАСТЛИВИ ДЕЦА,СПОКОЙНИ РОДИТЕЛИ

Група Калинка
Четвърта група "Калинка'' - ДГ Гьончо Белев - Ихтиман
Група Мечо Пух
Първа група ''Мечо Пух'' - ДГ Гьончо Белев - Ихтиман
Група Слънчице
Втора група ''Слънчице'' - ДГ Гьончо Белев - Ихтиман
Актуални новини