ДГ Гьончо Белев
Детска градина в град Ихтиман

Четвърта група "Калинка"

 

  

В целодневна подготвителнагрупа се осъществява качествена обща и специална подготовка на бъдещите ученици.

Изучава се английски език,извършват се редица художествено-творчески дейности.

Ние даваме интелектуални и социални гаранции за равни шансове на всички деца.

През учебната 2020/2021 година в група " Мечо Пух" се обучават и възпитават 26 деца на 6 годишна възраст.

 

В групата с много обич и индивидуален подход, за децата се грижат :   

- старши чител Нели Попова

- учител Мария Петрова.

Обслужващ деца е Галя Юрукова.