ДГ Гьончо Белев
Детска градина в град Ихтиман

Четвърта група "Мечо Пух"

 

В целодневна подготвителнагрупа се осъществява качествена обща и специална подготовка на бъдещите ученици.

Изучава се английски език,извършват се редица художествено-творчески дейности.

Ние даваме интелектуални и социални гаранции за равни шансове на всички деца.

През учебната 2020/2021 година в група " Мечо Пух" се обучават и възпитават 26 деца на 6 годишна възраст.  

С много обич и индивидуален подход за децата се грижат :

-старши учител  Елка Белишка

-  учител Нели Йовчева.

Обслужващ деца е Радослава Васева.