ДГ Гьончо Белев
Детска градина в град Ихтиман

Четвърта група "Мики Маус"

 

  

В целодневна подготвителнагрупа се осъществява качествена обща и специална подготовка на бъдещите ученици.

Изучава се английски език,извършват се редица художествено-творчески дейности.

Ние даваме интелектуални и социални гаранции за равни шансове на всички деца.

През учебната 2022/2023 година в група " Калинка" се обучават и възпитават 26 деца на 6 годишна възраст.

 

В групата с много обич и индивидуален подход, за децата се грижат :   

- старши учител Надя Дойчева 

- старши учител Красимира Маринова

Обслужващ деца е помощник възпитател Елка Пенчева