ДГ Гьончо Белев
Детска градина в град Ихтиман

Четвърта група ''Слънчице''

В четвърта подготвителнагрупа се осъществява качествена обща и специална подготовка на бъдещите ученици.

Изучава се английски език,извършват се редица художествено-творчески дейности.

Ние даваме интелектуални и социални гаранции за равни шансове на всички деца.

През учебната 2023/2024 година в група " Слънчице се обучават и възпитават 24 деца на шест годишна възраст

В групата с много обич и индивидуален подход, за децата се грижат :   

- старши учител Даниела Гълъбова 

-  учител Християна Ненова

Обслужващ деца е Иванка Кузева