ДГ Гьончо Белев
Детска градина в град Ихтиман

Първа група "Мики Маус"

 

  

В първа група се обучават и възпитават деца на 3-4 годишна възраст.Създават се условия за лесно усвояване на здравословни,самообслужващи и културни навици чрез хранене,закаляване и контакт с природата,чрез художествена литература.

Формират се умения у децата да организират собственото си поведение и да овладеят естетическите норми във взаимоотношенията си с възрастни и деца;създават се условия за сътрудничество.  

С много обич и индивидуален подход за децата се грижат :

-старши учител  Надя Дойчева

- старши  учител Красимира Маринова

Обслужващ деца е помощник възпитател    Елка Пенчева