ДГ Гьончо Белев
Детска градина в град Ихтиман

Първа група ''Слънчице''

 

В първа група се обучават и възпитават деца на 3-4 годишна възраст.Създават се условия за лесно усвояване на здравословни,самообслужващи и културни навици чрез хранене,закаляване и контакт с природата,чрез художествена литература.

Формират се умения у децата да организират собственото си поведение и да овладеят естетическите норми във взаимоотношенията си с възрастни идеца;създават се условия за сътрудничество.

С много обич и индивидуален подход за децата се грижат

   -старши учител Даниела Гълъбова  

  -учител Християна Ненова

Обслужващ деца е Ваня Клисарска.