ДГ Гьончо Белев
Детска градина в град Ихтиман

Полудневна подготвителна група село Живково

 

Полудневна подготвителна група село Живково се обучават 5-7 годишни деца.

 

Подпомага се социализацията в условията на плавен и приемствен преход за училище, основан на предучилищно педагогическо взаимодействие.

 

Развива се приемственост по отношение на националните програми за детска градина и начално училище.

 

В групата целенасочено работи  учител Ирина Петрова и обслужващ деца Румяна Джорева.