ДГ Гьончо Белев
Детска градина в град Ихтиман

Трета група "Калинка"

 

 

Във трета поготвителна група предучищното образование се осъществява при осигурена среда за учене  чрез игра,съобразена с възрастовите особенности и гарантираща цялостното развитие на детето,както и възможности за опазване на физическото и психичното му здраве.

Дейностите по различните образователни направления са подчинени на целта за осигуряване на щастливо детство на всяко дете,както и за изграждане на мотивация и увереност в собствените му възможности.

В групата с много обич и индивидуален подход, за децата се грижат :   

- старши чител Нели Попова

- учител Мария Петрова.

Обслужващ деца е Галя Юрукова.