ДГ Гьончо Белев
Детска градина в град Ихтиман

Трета група ''Мечо Пух''

 

 

Във трета поготвителна група предучищното образование се осъществява при осигурена среда за учене  чрез игра,съобразена с възрастовите особенности и гарантираща цялостното развитие на детето,както и възможности за опазване на физическото и психичното му здраве.

Дейностите по различните образователни направления са подчинени на целта за осигуряване на щастливо детство на всяко дете,както и за изграждане на мотивация и увереност в собствените му възможности.

 

 

В групата с голямо педагогическо майсторство работят: 

-  старши учител Елка Белишка

- главен  учител Мария Вакарелийска

Обслужващ деца е Неда Генчева