ДГ Гьончо Белев
Детска градина в град Ихтиман

Втора група "Калинка"

 

Във втора група се обучават и възпитават деца на 4-5 годишна възраст.

 Педагозите се стремят за създаване на условия за разгръщане и изява на индивидуалния потенциал на всяко дете,удовлетворяване на потребностите му за развитие,   самочувствие, и самоувереност, спокойствие в общността на другите.

Работят за   осигуряване на  положителна емоционална среда, с преобладаващ игров характер, която съдържа разнообразни възможности за стимулиране на самостоятелността и активността на децата.
      

С много обич и индивидуален подход за децата се грижат

   -старши учител Нели Попова

  - учител Мария  Петрова

Обслужващ деца е Галя Юрукова