ДГ Гьончо Белев
Детска градина в град Ихтиман

Втора група ''Мики Маус''

 Във втора група се обучават и възпитават деца на 4-5 годишна възраст.

 Педагозите се стремят за създаване на условия за разгръщане и изява на индивидуалния потенциал на всяко дете,удовлетворяване на потребностите му за развитие,   самочувствие, и самоувереност, спокойствие в общността на другите.

Работят за   осигуряване на  положителна емоционална среда, с преобладаващ игров характер, която съдържа разнообразни възможности за стимулиране на самостоятелността и активността на децата.
       

В групата с голямо педагогическо майсторство работят: 

-  старши учител Надя Дойчева

-  старши учител Красимира Маринова.

Помощник -възпитател в групата е Елка Пенчева.