ДГ Гьончо Белев
Детска градина в град Ихтиман

Дневен режим

 • 06.30 - 08.20   Прием на децата, сутрешен филтър, дейност по избор                          
 • 08.20 - 08.30   Утринна гимнастика                                                                                   
 • 08.30 - 09.00   Закуска                                                                                                       
 • 09.00 - 10.00   Преднамерени обучаващи, игриво - познавателни ситуации                 
 • 10.00 - 10.15   Плодова закуска                                                                                       
 • 10.15 - 10.45   Практически ситуации, дейност по избор                                                 
 • 10.45 - 11.45   Игрова дейност, разходки                                                                         
 • 11.45 - 12.30   Обяд                                                                                                            
 • 12.30 - 13.00   Закаляване                                                                                                
 • 13.00 - 15.00   Следобеден сън
 • 15.00 - 15.30   Игрово - познавателни дейности                                                                                       
 • 15.30 - 16.00   Следoбедна закуска                                                                               
 • 16.00 - 16.30   Практически ситуации                                                                              
 • 16.30 - 18.00   Игри и изпращане