ДГ Гьончо Белев
Детска градина в град Ихтиман

Задължения на родителите

Родителите са длъжни:

 • При довеждане на децата сутрин да ги предават на пом. възпитателите, учителите или дежурния учител. Детската градина не носи отговорност за децата, които не са предадени по приетия ред.
 • Да не изпращат лица, които учителките не познават или за които не са уведомили предварително да взимат децата от ДГ.
 • Да уведомят учителките, ако децата ще се довеждат и вземат от по-големи деца, като подпишат декларация за това
 • Да не довеждат в детската градина децата, когато са болни.
 • Да извършват редовен филтър за паразити на децата си.
 • При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити
   При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.
 • Да не дават лекарства за децата си на учителките и пом. възпитателите. При нужда да търсят съдействието на медицинската сестра.
 • В детската градина не се разрешава внасянето на хранителни продукти,освен от кухненския блок.При честването на рождени дни и празници родителите след консултация с учителите сами преценяват как да бъде отбелязан.По време на епидемиологична обстановка се забранява внасянето на картонени торти и балони ,до отмяна на обстановката.
 • Да довеждат децата в приличен вид, чисти, с изрязани нокти, и в дрехи удобни за обслужване /в първа група най-добре е с анцузи /. Потниците на децата да бъдат достатъчно дълги, за да се загащват добре. Ластиците на бельото и панталонките да са здрави.
 • Да се осигурят комплект резервни дрехи – бельо, чорапи, панталон и блузка, поставени в удобна торбичка.
 • За децата, които се напикават на сън – специален протектор за креватчето или пригоден такъв ,памперс.
 • Да осигурят пантофки с твърда подметка, удобни за обуване /най-добре с лепенка/, които да подменят периодично.
 • Да донасят всеки понеделник пижама, която вземат всеки петък за пране
 • При предаване сутрин на децата във входните помещения да не свалят връхните дрехи на децата.Връхните дрехи децата сами свалят пред гардеробите си в групата.
 • Да зашият халки за закачане на връхните дрехи.
 • Да не дават ценни вещи, пари и опасни за здравето предмети /кибрит, ножове и др/,ценни накити. Детската градина не носи отговорност при липсата им                                       
 • В ДГ не се допускат деца с мобилни устройства, както и тяхното използване от децата           
 • Да уведомят писмено един ден предварително за отсъствието на детето.
 • Да заплащат определената такса по ред и размер, определен от Наредба на ОБС - Ихтиман/ако има такава/
 • Да довеждат децата в детската градина до 8.15 ч сутрин /ако нямат предварителна уговорка/ и да ги вземат след 16.00 ч.
 • Да участват в родителските срещи и да взимат участие при решения, свързани с учебния план на ДГ и групата, които да реализират в семейството.
 • В началото на всяка учебна година родителите актуализират телефоните си за връзка и адреса на местоживеене.
 • Периодично да се информират за състоянието на детето и за програмата на групата, чрез личен контакт с учителките и чрез родителските табла.
 • Информират учителките при промяна на статуса на детето, здравословното му състояние, индивидуални особености.
 • При възникване на проблеми да търсят съдействието на учителите, директора и пом. възпитателите.
 • Да поддържат етични взаимоотношения и добър тон на общуване с децата, персонала и помежду си.
 • Да пазят авторитета на персонала полагащ грижи за децата