ДГ Гьончо Белев
Детска градина в град Ихтиман

Материална база

Сградата в която се помещава детската градина е специално построена за целта и е съобразена с всички хигиенно-санитарни изисквания.

      Налице са всички  небходими условия за правилно отглеждане и възпитание на децата и провеждане на качествено и  пълноценно протичане на педагогическия процес.

      Детската градина е с два корпуса,  на два етажа свързани с административен блок . Функционират 4 /четири/ възрастови групи от които 4 /четири/ детска градина и една яслена група, разпределени по възрасти.. Отоплението е ТЕЦ.

      Интериорът и подредбата в групите са съобразени с възрастовите и индивидуални потребности на децата.

      Всяка възръстова група е разположена в собствено помещение, сътоящо се от  просторно спално помещение с легла,съобразени за съответната възраст, просторни и слънчеви занимални, офис за разпределяне на храната на децата, съблекална с гардеробче за всяко дете и  тоалетно помещение.

      В подготвителните групи са създадени оптимални условия за доминираща учебна дейност. В детската градина са налице всички необходими условия за  психологическия и физически комфорт  на децата.

      Всяка група разполага с магнитни дъски,мултимедия ; аудио уредба подходящи за възрастта на децата играчки, съвременни нагледни материали за децата.

      Обстановката отговаря на съвременните изисквания за безопасност, комфорт и естетика. Коридорите са слънчеви и с много естествени цветя-над 20 вида.Част от тях са обособени в зимна градина.

       Детската градина разполага с музикален салон оборудван с електрическо пиано, , аудио уредба с микрофони, видео и DVD плейър, мултимедия, детски музикални инструменти и битов кът. Оборудван е просторен физкултурен салон с всичко необходимо за физическото развитие на децата /пейки, пътечки, топки, обръчи, баскетболни кошове, футболни врати и други/

       В методичния кабинет са налице с необходимите нагледни средства, помощна педагогическа литература, народни носии, декори, костюми и аксесоари за тържества на децата

     Съвременно обзаведени са медицинския кабинет /с всичко необходимо за първа помощ и грижа за здравето на децата/, кабинет на счетоводителя, кабинет на завеждащ АТС и домакин, перално помещение, работилница.

      Кухненският блок е съвременно оборудван с всичко необходимо за правилното и полезно приготвяне на храната. 

    Дворът на детската градина е 9000кв.м.,  и добре подържани тревни площи. Има  декоративни дървета, храсти и цветя. Обособени са площадки за всички 6 /шест/ групи, които са оборудвани с различни уреди,беседки,пейки  и пясъчници, където децата играят спокойно и с удоволствие. 

     Детската градина е обезопасена с висока и здрава ограда .  Достъпът до двора и сградата е сведен до минимум за външни посетители.  Изграден е контрол на достъп за персонала.

      В детското заведение е установен стриктен пропускателен режим с 24 часово видеонаблюдение.