ДГ Гьончо Белев
Детска градина в град Ихтиман

Мисия и визия

ДГ Гьончо Белев" осъществява своята мисия на организирано и целенасочено педагогическо взаимодействие между учителите, родителите и детето. Тук се поставят основите на социализацията, която подкрепя, обогатява и гарантира правото на образование по законите на творчеството. 

Задачата на учителите е да създават условия за изграждане на личностна идентичност на детето в творчески, физически, интелектуален и психологически план. Съобразявайки се с особеностите и възможностите на всяко дете, отнасяйки се с уважение към личността му, педагозите способстват за повишаване на неговото самочувствие и удовлетвореност от собствената си изява и от социалните контакти. 

В детската градина се развива  умението на децата да живеят заедно, с обич към хората.