ДГ Гьончо Белев
Детска градина в град Ихтиман

Обществен съвет

На 03.12.2019 година се проведе родителска среща за излъчване на представител на родителите за формиране на Обществен съвет поради изтичане срока на настоящия/считано от 20.12.2016 година-10.12.2019 година/ в Детска градина Гьончо Белев град Ихтиман.На родителската среща присъстваха 18 родители.

След явно гласуване със 17 гласа за преставители  на родителите бяха избрани :

1.Даниела Митева-Община Ихтиман,финансиращ орган

2.Анна Иванова Генинпанева-родител на дете от дг

3.Ася Бориславова Христова-родител на дете от дг

4.Кремена Иванова-родител на дете от дг

5.Милена Василева-родител на дете от дг

Резервни членове:-

1.Ивелина Свиленова-родител на дете от дг

2.Паулина Герова-родител на дете от дг

3.Мария Кьосева-родител на дете от дг