ДГ Гьончо Белев
Детска градина в град Ихтиман

Обществен съвет

От  12.09.2022 г. до 15.09. 2022 г. се проведоха  родителски  срещи ,за излъчване на представители на родителите за формиране на Обществен съвет,към ДГ , поради изтичане срока на настоящия/считано от 10.09.2019 година-15.09.2019 година/ в Детска градина Гьончо Белев град Ихтиман. От родичелските срещи,бяха излъчени  6 (шест) представители.

След явно гласуване  на проведено заседание с 8  гласа за преставители  в Обществения съвет  бяха избрани :

                   Редовни представители  към ОС-

1.Даниела Панайотова- председател на Финансиращия орган- Община Ихтиман

2.Цветелина Илиева-родител на дете от ДГ

3.Ася Бориславова Христова-родител на дете от ДГ

4.Бончо Атков-родител на дете от ДГ

5.Силвия Димитрова-родител на дете от ДГ

                   Резервни представители  към ОС -

1.Цветелина Георгиева-родител на дете от ДГ

2.Надежда Ружинова-родител на дете от ДГ