ДГ Гьончо Белев
Детска градина в град Ихтиман

Работно време

                                                                    Работно време

       Работно време на детската градина:
         

      от  7:00 ч. – 19:00 ч.

      Приемно време на директора

  сряда
           

         от 13:00 ч.  –  15:00 ч.

      График за прием и предаване на деца:


         от 7:00 ч.  –  8:30 ч.
            от16:00 ч.  –  19:00 ч.

     Дежурни учители:

           от 18:00 ч. – 19:00 ч.

    Работно време  на касиер-домакин:
 
       от 7:30ч.-16:00 ч.

             Индивидуални срещи с учителките в групата
 под формата на консултации:
      понеделник, сряда и петък
   

 от 13 ч. - 14 ч.